top of page

Individuele coaching


Ik werk op 2 niveaus.
Op bewust niveau werk ik met de metafoor van de schatkist, een tool om je intuïtie te leren kennen en te volgen zodat jij meer jezelf kan zijn.
Op onbewust niveau werk ik met de OCP-methodiek  (Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme).
In mijn praktijk gaan de methodiek van de schatkist en de OCP-methodiek hand in hand. 
De kracht zit hem in de combinatie en de eenvoud van beide methodieken.

Untitled.jpeg

Zelfontplooiing

Volg je unieke weg via je intern kompas

Ik luister naar wat jij nodig hebt.

Via de metafoor van de schatkist, een eenvoudige tool die ik jou aanleer, kom je in beweging.

Jij bepaalt zelf de intensiteit en het ritme.

Als coach ben ik jouw gids, inspirator en motivator.

Mogelijke hulpvragen:

 • Je wil jezelf beter leren kennen en je wil meer doen wat bij je past.

 • Je wil inzicht krijgen in je innerlijke leefwereld. Je wil je gevoelens leren kennen en ze leren uitdrukken.

 • Je wil jezelf beter begrijpen wat je in bepaalde situaties voelt, denkt en doet en hoe dit komt.

 • Je hebt een conflict met iemand. Je praat hierover met verschillende mensen en toch blijft er iets op je lever liggen en je weet niet wat.

 • Je wil je eigen gedrag passief of agressief ombuigen naar assertief gedrag.

 • Je leeft samen met iemand met bepaalde kenmerken van HSP, ASS, AD(H)D en je hebt het hier vaak moeilijk mee. Je bent op zoek naar een manier om te verbinden.

 • Je hebt een beslissing te nemen waarrond je moeilijk een knoop kan doorhakken.

 • ...

WhatsApp Image 2022-08-19 at 5.46.31 PMboek.jpeg

Perfectionismecoaching met de OCP-methodiek

Vind jezelf weer oké

Als je last hebt van perfectionisme dan betekent dit dat je uit evenwicht bent. Je stuurt jezelf dan bijna uitsluitend aan via het denken. Het voelen, onze intuïtie en onze creativiteit worden genegeerd. Perfectionisme zorgt ervoor dat je jezelf niet meer oké kan vinden en dat je niet meer van jezelf kan houden. 


Hoe toont het zich?

De voornaamste symptomen van perfectionisme zijn:

 • Voortdurend nood aan bevestiging en aanvaarding door anderen

 • Anderen pleasen ten koste van jezelf

 • Conflicten vermijden

 • Anderen belangrijker vinden dan jezelf

 • Onrealistische en/of onbereikbare kwaliteitseisen stellen

 • Enkel die dingen zien, horen en voelen die niet oké zijn volgens jouw normen

 • Veel denken en vaak piekeren

 • Controle, dwang

 • Angsten

 • Uitstelgedrag - of het tegenovergestelde: alle taken onmiddellijk moeten doen

 • Moeite hebben met kiezen of beslissen

 • Teveel verantwoordelijkheid op jou nemen en teveel taken naar je toetrekken

 • Je grenzen niet respecteren waardoor je uitgeput raakt

 • Jezelf niet oké kunnen vinden

 • Niet van jezelf kunnen houden


Als meerdere symptomen een grote impact hebben op jouw dagelijkse leven dan kan de OCP-methode jou helpen.

Deze methode doorbreekt het patroon van perfectionisme en maakt het dwangmatig “moeten” een prettig “willen” en “kunnen”.


Hoe verloopt een traject? 


Het coaching-traject bestaat uit een aantal stappen die ik met jou doorloop. Een OCP-traject bestaat uit gemiddeld 7 sessies; soms minder, soms meer.


In het begin brengen we jouw patroon in kaart met behulp van een document. Je denkt na over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat je het patroon ontwikkeld hebt en voor alle symptomen van het patroon noteer je voorbeelden die aantonen hoe het patroon je denken, doen en voelen sturen.


Gedurende  enkele gesprekken op onbewust niveau begeleid ik jou doorheen een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar.


Omwille van de specifieke aard van de instructies en het  belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt dit traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door Het Ontwikkelingsinstituut. Meer info alsook de deontologische code vindt u op  www.bevrijdjezelf.be

Waarvoor kan je bij mij terecht?: Diensten
bottom of page